תקנון אתר דיג דוג

ברוכים הבאים לאתר של דיג-דוג האתר של החנות הגדול ביותר באיזור ירושלים לציוד לחיות מחמד האתר משמש כחנות וירטואלית לרכישת ציוד ומזון לחיות מחמד ע”י ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.

השימוש והקניה באתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא תקנון זה בקפידה.

כל המבצע פעולת רכישה באתר מצהיר בעצם ביצוע הרכישה כי הינו מודע לתקנון באתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באתר ומסכים ותחולתם על פעולת הרכישה,

וכן כי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד דיג דוג ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבות מטעם דיג  דוג  ו/או מפעילי האתר על פי תקנון זה.

בתקנון זה השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות והכוונה היא גם לנקבה.

1. תנאי השתתפות

רשאי לבצע פעולה באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל

הרשומה ברשם החברות בישראל) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי.

הרכישה מותנית בקבלת אישור של חברת האשראי לעסקה.

במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה.

2. המוצרים המוצעים

המוצרים המוצגים באתר הינם חדשים וראויים למכירה אלא אם כתוב אחרת.

דיג דוג עושה כל שביכולתה על מנת להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי.

אם המוצרים חסרים במלאי, תשלח ללקוח הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או באמצעות הטלפון, כפי שנמסר ע”י הלקוח בתהליך הרכישה.

במקרה שכזה, דיג דוג שומרת לעצמה את הזכות להציע ללקוח הצעות חילופיות, במידה והלקוח יבחר מוצר אחר חלופי, יעודכנו פרטי ההזמנה מחדש.

במידה והלקוח סירב לחלופות המוצעות, ההזמנה תימחק וכרטיס האשראי לא יחויב ו/ כספכם יוחזר במלואו.

3. פרטי המשתמש

בעת ביצוע הפעולה באתר, יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים:

ת.ז (רק במקרה ותבחר לשלם בכרטיס אשראי), שם פרטי, שם משפחה, טלפון, יישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני, ופרטי תשלום.

הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם דיג דוג.

דיג דוג לא תשא, במישרין או בעקיפין, באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.

4. תשלום ואספקה

לאחר סיום ביצוע הרכישה המשתתף מחויב מיידית בתשלום מלא בגין המוצר.

דיג דוג תספק את המוצר הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה או בתיאום אישי מול הלקוח במידה וכתובת היעד אינה הכתובת שהוקלדה בדף ההרשמה.

כל זאת בהתאם ובכפוף לתנאי האספקה של דיג דוג.

דיג דוג לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תקלה, מצב חירום ונזקי טבע, או שביתה אצל ספקי שירותים נדרשים להובלת המוצרים.

המחירים באתר הקניות של דיג דוג כוללים מע”מ.

 

דיג דוג שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ללא כל הודעה מוקדמת או לבטל כל עסקה גם לאחר ההזמנה.